Begravning

Som en sista hälsning till den avlidne lägger man ner en begravningsbukett. Begravningsbuketten kan vara traditionell, ljust stilfull, färggrann, modern, avbilda den avlidnes personlighet. Vid mer officiella tillställningar kan man även lägga ner en krans med blomgrupp.

Kistbuketten är en vacker dekoration som tar i beaktande kistans form och färg utgående från era önskemål. Vi erbjuder även textning av kort och band.

Gratis transport av buketterna till Borgå domkyrka och kapellet på Näsebacken.